Posted on 2016-04-01 By

Hace unos día recibimos la noticia de que ya tenemos nueva fecha de juicio contra los compañeros acusados de desórdenes y daños tras la pasada huelga general del 29M del 2012. Finalmente el juicio será los días 25 y 31 de mayo del presente año. En este sentido convocamos una semana de lucha entre el 28 de marzo..

General


Posted on 2016-03-23 By

Mary’s Twins es compromet a abonar els plusos d’antiguitat d’una de les sindicalistes acomiadades

March 20, 2016 in Actualitat, ECONOMIA

El passat dimecres 17 de març va tenir l’acte de conciliació entre Conchi, una de les treballadores acomiadades de Mary’s Twins per intentar organitzar-se al seu lloc de treball, i plantejar reclamacions de quantitat i diferents demandes laborals a la direcció d’aquesta empresa pratenca de neteja coneguda anteriorment com Marinet.

En l’acte de conciliació davant magistratura motivat per la denúncia de quantitat per no pagar els plusos d’antiguitat que se li devien, l’empresa es va comprometre a abonar el que li devien en 48 hores.

La CNT del Prat ha anunciat la seva esperança que les properes denúncies que s’han posat pels acomiadaments i la sanció de les tres companyes també les guanyaran. Perquè com afirmen textualment “tots els motius que exposa l’empresària” per justificar els acomiadaments “són mentida“.

General


Posted on 2016-03-11 By

Conflicte laboral a l’empresa de la neteja d’escales “Mary’s Twins”

March 9, 2016 in Actualitat, ECONOMIA

x La Riuada

Un grup de treballadores de l’empre¬sa del Prat Mary’s Twins, dedicada a la neteja d’escales de comunitats de veïns, s’han organitzat per a fer front a un conflicte laboral en el que ja hi ha hagut dos acomiadaments i una suspensió de treball i sou. Denuncien l’incompliment del conveni col•lectiu, en qüestions com la manca de calendari laboral, l’obligatorietat de recuperar els festius, el no disposar de roba de treball i el no pagament de plusos. També es queixen del tracte abusiu de la seva cap, que les sanciona arbitràriament. Crits en públic, amenaces, pressions per anar a treballar encara que estiguin malalta i no permetre’ls anar al lavabo en són alguns exemples.

Demanen la readmissió d’acomiadades

El conflicte es va iniciar amb l’aco¬miadament de la Conchi, segons l’empresa per baix rendiment. Els clients, que són les comunitats de veïns, confirmen, però, que això no és cert. La Conchi tenia nou anys d’antiguitat en una empresa que en els darrers anys ha contractat molta plantilla nova amb molta rotació. La Conchi explica que el motiu del seu acomiadament, que està recorregut per la via judicial, és l’empresària vol contractar gent amb menys antiguitat i menys drets acumulats. Dues setmanes més tard, la Montserrat va començar a organitzar una secció sindical amb el sindicat CNT per tal de reclamar la reincorporació de la seva companya així com el compliment de la normativa laboral del seu sector, i també va ser acomiadada amb la mateixa fórmula: un burofax amb un acomiadament disciplinari per haver tractat malament als clients. Aquests donen suport a les treballadores acomiadades, i és que, com elles expliquen, tenen una relació molt familiar perquè porten molt de temps netejant amb regularitat les mateixes porteries. Les represàlies van continuar amb una sanció disciplinària amb suspensió de treball i sou a una altra de les treballadores organitzades en la CNT, l’Ana. Aquesta sanció conté arguments falsos que la treballadora vol provar als tribunals.

A banda de les represàlies, i com a fruit d la lluita, l’empresària de Mary’s Twins ha iniciat un grup de treball per tal d’establir qüestions com un calendari laboral que respecti els dies de vacances i d’assumptes personals que corresponen a les treballadores, i també ha lliurat a les treballadores d’un calçat d’acord amb la regulació dels riscos laborals.

La neteja, una activitat menystinguda

Si bé hi ha algunes iniciatives que organitzen dones treballadores d’àmbits de la neteja (com “Las Kellis” que aglutina treballadores de la neteja d’hotels, “Sindillar”, amb treballadores domèstiques, o el cas de les vagues d’empreses de la neteja de l’aeroport del Prat), aquest cas és pioner perquè es tracta d’una empresa de petita dimensió, amb una plantilla de 20 persones. En aquest sector, costa més el reconeixement dels drets laborals. Com diu la Conchi, “ni tan sols consideren treball la feina que fem” i menyspreen tant la feina com les dones que la fan. Les treballadores de Mary’s Twins coincideixen que és una feina molt dura i cansada, que no tothom l’aguanta, però no és d’això del que es queixen, sinó del tracte denigrant que té la seva cap, que insulta i crida a les treballadores i no els respecta alguns drets bàsics com poder anar al lavabo o agafar una baixa si estan malaltes.

L’activitat sindical de les treballadores que estan tirant endavant aquesta lluita compta amb el suport de la CNT del Prat i ha anat més enllà. Van penjar uns cartells reivindicatius a les porteries que netejaven les dones acomiadades, i els veïns es van assabentar així de que la dona que havia estat rentant l’escala els últims anys havia estat acomiadada per motius disciplinaris. Les mostres de suport corren pel boca a orella i per les xarxes socials. Coincidint que el 8 de març se commemora el dia de la dona treballadora. A la Jornada Feminista que Cicle Violeta va organitzar a La Llavor el 5 de març, les treballadores en lluita de Mary’s Twins van fer una xerrada. I el 8 de març per la tarda, a la plaça de la Vila, van pujar a l’escenari un cop acabat l’acte institucional i van explicar el seu cas a la gent que hi havia concentrada.

 

General


Posted on 2016-03-06 By

8 de marzo: Invisibles nunca más

http://elprat.cnt.cat/wp-content/uploads/2016/02/Presentaci%C3%B3n1.jpg

Hoy es un día de reivindicación y lucha. Un día en el que visibilizamos y reconocemos a aquellas que, contra viento y marea, se siguen enfrentando al poder como obreras y como mujeres. Un día en el que afirmamos que la realidad de la mujer trabajadora nos dibuja un mapa en el que la invisibilización, la pobreza, la discriminación y la violencia son aspectos definitorios. Un día en el que recordamos que la lucha de la mujer trabajadora ni es ni puede ser una lucha secundaria

General


Despidos en Mary’s Twins

Posted on 2016-02-16 By

Recientemente y como respuesta a diversas vulneraciones de la normativa laboral cometidas sobre las trabajadoras de la empresa Mary’s Twins (anteriormente Marinet), en el sindicato CNT Prat se ha constituido y legalizado nueva sección sindical de CNT en dicha empresa, perteneciente al sector de limpieza. El objetivo de las trabajadoras era organizar y coordinarse a través del sindicato y proteger sus derechos así como mejorar sus condiciones laborales.

Para ello, el sindicato es una herramienta por excelencia  y una herramienta fundamental de la democracia para equilibrar las desiguales relaciones  entre empleador y empleado, donde este último es la parte más débil.

Nada más constituida y legalizada la sección sindical, el acercamiento a la dirección de la empresa en aras de diálogo,  negociación y normativa laboral a nuestro favor sin embargo no obtuvo respuesta deseada. No corta ni perezosa, la dirección de la empresa optó por despidos fulminantes por bajo rendimiento.

Añadir que las trabajadoras despedidas formaban parte de la empresa desde hacía varios años y nunca se había efectuado ninguna queja sobre el desempeño de su trabajo. Por ello este sindicato entiende que los despidos han sido efectuados como represalia por actividad sindical y en los próximos días se organizará, tanto colectivamente como jurídicamente,  para exigir la readmisión de las trabajadoras.

Presentación1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General


Swissport recula y readmite al compañero despedido

Posted on 2015-11-24 By

Frente a la presión ejercida desde el sindicato, la dirección de Swissport reculó  y en el acto de conciliación el día 18 de noviembre readmitió a nuestro compañero en su puesto de trabajo en las mismas condiciones antes de producirse su despido. La acción directa y una buena planificación han dado  sus frutos. Gracias a todos y todas que apoyaron la campaña y de una forma u otra participaron en ella.

General


Próximas movilizaciones de protesta contra el despido en Swissport

Posted on 2015-11-06 By

El pasado mes de octubre se produjo nuevo despido en Swissport, empresa perteneciente al sector de carga aérea en el aeropuerto del Prat. La dirección decidió prescindir de forma fulminante de nuestro compañero Juan Carlos, afiliado a la sección sindical de CNT en dicho centro de trabajo. Tras 25 años de servicio prestado, se trataba de trabajador más antiguo en la empresa, superando en conocimientos y experiencia a los que decidieron apartarle. Juan Carlos ocupaba cargo de responsabilidad y estaba acogido a la reducción de jornada laboral, compaginando el empleo con el cuidado de su hijo menor.

La cúpula directiva justifica el despido disciplinario con una supuesta disminución voluntaria del rendimiento de trabajo. Obviamente, es políticamente incorrecto indicar en la carta del despido los verdaderos motivos empresariales:

la reducción de jornada laboral y concreción horaria que no cuajan con el requerimiento abusivo de disponibilidad total,

el rebuscado interés de quitarse de encima al trabajador con antigüedad significante,

el interés de quitarse de encima al trabajador crítico (y con razón) con gestión de la empresa que no da la talla ni  ante sus clientes, ni ante su plantilla

La afiliación de sindicato  local CNT El Prat y de las secciones sindicales en el aeropuerto, así como compañeros y compañeras de trabajo en Swissport, nos posiconamos en contra de esta actuación abusiva. Por ello  tomamos la  decisión de respaldar a Juan Carlos mediante siguientes actividades programadas:

– días 9 y 10 noviembre de 2015 a las 18:00 horas: Preparación de materiales en el sindicato

– día 12 de noviembre de 2015 a las 18:00 horas: Encartelada y reparto de octavillas por el Prat. El punto de encuentro será el sindicato

– día 16 de Noviembre de 2015 a las 14:00 horas: piquete informativo frente a la empresa Swissport. Reparto de octavillas entre la plantilla, chóferes y clientes. El punto de encuentro será el sindicato.

– día 18 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas: piquete informativo en la calle Albareda 3-5, (Barcelona), justo cuando se esté realizando la conciliación entre Juan Carlos y la dirección de Swissport. El punto de encuentro será el sindicato a las 10:00h.

General


Discriminaciones directas por razón de sexo detectadas en el aeropuerto El Prat

Posted on 2015-09-26 By

El  Convenio Colectivo de la empresa Swissport Spain S.A. publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 11 de junio de 2015 contiene discriminaciones directas por razón de sexo, tipificadas como infracciones graves y muy graves en materia de relaciones laborales.

Así se lo dejó saber la sección sindical de CNT en Swissport Spain S.A en un escrito, dirigido a la dirección de la empresa y a la Comisión Paritaria del convenio durante este mes de septiembre. Asimismo, la sección sindical solicitó una reunión a realizar con ambas partes en las próximas semanas. El objetivo de dicha reunión será llamar atención y  solventar las discrepancias y vulneraciones hacia las trabajadoras de la empresa cuanto antes.

Con esto, ya se trata de la segunda empresa privada en el aeropuerto en la cual la CNT El Prat detecta vulneraciones y ruptura de trato de igualdad entre trabajadores y trabajadoras. Previamente la sección sindical en WFS ya había presentado denuncias a la Inspección de Trabajo y demanda de tutela de Derechos Fundamentales, al detectarse trato discriminatorio hacia una trabajadora de WFS por motivos de maternidad, entre otros.

General


Asesorías en CNT Prat

Posted on 2015-09-26 By

Hace exactamente un año el sindicato CNT El Prat modificó su formato de asesoría laboral; con el objetivo de acercarnos a las personas trabajadoras de nuestro ámbito territorial y conocer la problemática laboral que las afecta, las consultas están siendo atendidas en primera instancia por la propia militancia del sindicato. De este modo,  en nuestro local se pueden resolver directamente casos sencillos, siendo necesaria la figura del abogado/a laboralista sólo en casos más complicados.

Esta forma de asesoramiento es positiva porque nos capacita a todos/as; tanto a las personas del sindicato que atienden la consulta, como a las personas que vienen a buscar un consejo o desean informarse. El cambio de formato de asesoramiento sin embargo nos ha permitido visibilizar algo preocupante. Y es que que una gran parte de consultas llega a nuestro local demasiado tarde,  generalmente con la comunicación del despido o con un finiquito en la mano.

Ser conocedor/a de los derechos y deberes laborales básicos recogidos en la legislación y en los acuerdos colectivos sectoriales y de las empresas permite hablar y actuar con propiedad, tanto para defenderse, como para prevenir y/o canalizar situaciones no deseadas. Por ello, para la próxima etapa del sindicato, nuestro deseo es poder ofrecer información de más amplio abanico; acceso al empleo, formación, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, prevención de riesgos laborales, jornada laboral, y un largo etcétera.

General


Constitución de nuevas secciones sindicales de CNT en el sector aéreo

Posted on 2015-06-17 By

Mediante la reunión y asamblea de los afiliados y afiliadas, esta semana se acordó y se llevó a cabo la constitución y legalización de nuevas secciones sindicales encuadradas en nuestro sindicato SOUV El Prat; la sección sindical de CNT en Transjunior (almacén carga aérea) y la sección sindical  de CNT en el Aeropuerto.
Desde el sindicato constatamos que la excesiva competencia y prácticas empresariales sin control desarrolladas en el aeropuerto afectan negativamente no sólo al servicio ofrecido, sino la seguridad aeroportuaria en su sentido más amplio. Lo que nos preocupa es el tremendo abaratamiento de las personas trabajadoras que se está llevando a cabo en este sector estratégico. Las consecuencias a corto y medio plazo ya están presentes; contratos temporales en fraude de ley, escalas salariales tirando a la baja, vulneraciones en cuanto a organización del tiempo de trabajo y prevención de riesgos laborales, discriminación por razón de sexo, despidos, mobbing, etcétera. Mediante la constitución de  nuevas secciones sindicales, el sindicato pretende reunir fuerzas y herramientas para poner en marcha la defensa de las personas trabajadoras y de sus centros de trabajo.

General