Com Afiliar-me?

L’afilació es realitza en persona, et pots apropar fins a la seu del sindicat al c/Enric Morera 77, els dies que està obert, que són els següents:
                Dilluns i dimecres, de 18h a 20h. I divendres de 10h a 12h.
Qui es pot afiliar al sindicat?
Qualsevol persona sigui treballadora (en actiu o a l’atur), estudiant, jubilat/da,etc. pot afiliar-se a la CNT independenment de la seva ideologia, cultura, religió, etc. Les úniques persones que no poden afilar-se són aquelles que pertanyen a algun cos repressiu (policies, militars i guàrdies de seguretat), no poden afiliar-se els empresaris amb treballadors/es contractats. Tampoc es poden afiliar les persones que estiguin ja afiliades a un altre sindicat, a no ser que es donin de baixa d’aquest.
Quan costa afiliar-se a la CNT del Prat?
Si ets un treballador/a en actiu l’afiliació és de 10€ al mes, amb els 10 primers € ja has pagat el primer mes d’afiliació.
Sinó no pots afiliar-te per motius econòmics però vols participar a les nostres activitats, pots passar-te pel sindicat o enviar un mail a: elprat@cnt.es i t’informarem de les mobilitzacions, actes, etc. Igualment però, ja les anem penjant a la web.
Per què val diners afiliar-se?
Els sindicats federats a la CNT, en no rebre subvencions, ens mantenen bàsicament gràcies a les cotitzacions dels nostres afiliats/des. Amb aquests diners, els sindicats podem mantenir els nostres locals, tenir suficients recursos per recolzar els treballadors en cas de conflicte laboral, realitzar campanyes (contra la precarietat laboral, l’atur, la corrupció política,etc) o realitzar propaganda pròpia.
Per què afiliar-me a la CNT?
Pensem que avui en dia es essencial estar afiliat a un sindicat, ja que és la única eina de que disposem els treballadors i treballadores per protegir-nos dels constants atacs del capital i l’estat i per defensar els nostres interessos com a tals. A més considerem que la CNT no és un sindicat més, estem afiliats a la CNT perquè és un sindicat independent tant econòmicament com políticament i que per tant té les mans lliures per lluitar per la defensa dels interessos dels treballadors/es. Perquè la seva forma de funcionar és totalment horitzontal, sense líders, ni caps, on els càrrecs del sindicat han de realitzar allò que ha aprovat l’assemblea general i que poden ser revocats en qualsevol moment si així ho decideix aquesta. I també perquè sempre que és possible, intenta utilitzar l’acció directa (sense intermediaris) per resoldre els conflictes laborals, és a dir,  que siguin els propis treballadors/es amb l’ajuda dels afiliats/des al sindicat els que participin i resolguin els conflictes.
Els tres NO de la CNT:
-A la CNT no ens presentem a eleccions sindicals, rebutgem els comitès d’empresa perquè poden decidir per la resta de treballadors/es sense consulta’ls-hi i tenen privilegis sobre ells, per exemple no poden ser acomiadats durant els quatre anys i un més després de sortir del comitè, i tenen hores sindicals que sovint són aprofitades per dedicar-les a assumptes personals i no a fer sindicalisme. Si vols presentar-te a eleccions sindicals pots afiliar-te a qualsevol dels altres sindicats, els de concertació (UGT i COO), o als que sigui més combatius (la CGT, CO.BAS, la COS…)
-A la CNT no tenim alliberats/des, som treballadors en actiu o a l’atur, estudiants, jubilats/des, que en el nostre temps lliure ens dediquem al sindicalisme i a recolzar-nos uns als altres, en base als nostres valors i no pel fet de rebre cap retribució ecònomica.
-A la CNT no rebem subvencions, ja que pensem que les subvencions treuen independència als sindicats, perquè no volem que els diners de tots els treballadors/es vagin a la nostra organització sense consulta’ls-hi a ells. La CNT es finança gràcies a les quotes dels seus afiliats/des i altres activitats (sopars, concerts, aportacions dels simpatitzants i afiliats/des,etc).

Quins avantatges té afiliar-se a la CNT?
A la CNT tots els afiliats/des tenim els mateixos drets que són:
-Rebre la informació de les assemblees i activitats del sindicat.
-Poder participar a les assembles locals, aportant propostes i prenent decisions com la resta d’afiliats/des.
-Poder participar com a delegat als Plens/Plenàries de Catalunya-Balears i als Plens/Plenàries confederals, així com també als congressos. A tots aquests òrgans de decisió es pot participar una vegada passats 6 mesos com afiliat/da.
-Descompte a l’advocat en casos laborals de quantitats (mínim 6 mesos de cotització)
Afiliant-te no només fas fort al sindicats, sinó també a tu. Perquè com més siguem i més ben organitzats estiguem, millor podrem fer front a l’ofensiva patronal contra els treballadors/es, plantar cara a la reforma laboral i a l’augment de l’edat de jubilació, defensar els nostres llocs de treball i obtenir millores laborals i socials. Perquè a la CNT, si ens toquen a un/a, ens toquen a tots/es.