CAT

ESP


Acords XIè Congrés de la CNT (vigents). Clicka aquí

Som treballadors/as que ens constituïm en sindicat de classe.
O sigui, ens associem per a la defensa dels nostres interessos i buscar millores en la nostra qualitat de vida tant materialment com culturalment.
Aquests sindicats, al seu torn, s’uneixen en una federació d’iguals configurant la CNT. Tot sindicat de la CNT estableix un pacte solidari amb la resta de la confederació, que fa que cada agressió que rebi una de les seves parts sigui resposta per la totalitat.
Sent el federalisme un principi bàsic, pel qual les persones i sindicats s’uneixen lliurement per a actuar en la lluita de la classe treballadora en solidaritat per mitjà del suport mutu.

Funcionament de CNT
Considerem que tota jerarquia és sement i fruit de la tirania, que qualsevol estructura de poder tendeix a fortificar-se en el seu estatus fent dia a dia més opressiu el seu poder.
Les decisions es prenen de manera lliure en les assemblees de totes les persones afiliades al sindicat. Seguint els principis de plena llibertat i igualtat en l’intercanvi d’idees, opinions i iniciatives
És a dir les decisions no van de dalt a baix, ni tan sols de baix a dalt, ja que implicaria una jerarquia. Van del local al general.
Per tant les decisions d’àmbit local es prenen en les assemblees locals. En altres àmbits geogràfics els sindicats ens reunim (plens de sindicats siguin comarcals, regionals o estatals) per a posar d’acord o si escau votar les decisions que prèviament s’han pres en les assemblees locals.
Aquestes decisions seran gestionades pels respectius comitès que mai tindran poder executiu ni seran retribuïts.

Autogestió
Fem nostre el principi d’autogestió per mitjà de la qual se satisfan les necessitats individuals i socials, per part dels propis afectats/as, sense que interfereixin en això, les lògiques del mercat o el poder, pròpies de la societat estatal.
L’autogestió comporta l’organització i mobilització de les persones, en funció dels seus propis interessos, cosa que significa que la solució dels conflictes que s’originin l’han de buscar les persones afectes sense intermediaris.
Fent innecessaris tots els centres de poder on es gestiona tot a través d’una minoria que sotmet a la majoria a les seves necessitats.

Afiliació
Pot afiliar-se al sindicat qualsevol treballador o treballadora, sense importar les seves idees polítiques o creences religioses. N’hi ha prou que es comprometi a acceptar el nostre pacte associatiu, i a respectar les decisions que es prenguin en assemblea.
CNT és una organització independent i per a preservar aquesta independència, els membres de partits polítics o d’organitzacions religioses no poden emprar el sindicat com a fòrum de propaganda ni ostentar càrrecs.
No caben en CNT aquelles persones que no poden considerar-se treballadors/as, com són rendistes, grans propietaris/as, executius i alta direcció; càrrecs polítics de l’administració, etc. Policies i cossos repressius en general, tampoc poden ser afiliar-se a la CNT.
Finalment, per coherència, tampoc admetem la doble afiliació de treballadors/es amb afiliació a altres centrals sindicals o sindicats de la mateixa confederació.
Tota l’afiliació és igual en drets i obligacions, independentment que portin algun càrrec de gestió del Sindicat, del seu grau de militància, de la seva antiguitat o de qualsevol altra circumstància i té absoluta llibertat de pensament, expressió i acció amb l’única excepció de no actuar en contra dels acords del Sindicat i la CNT.

Les seccions sindicals
La nostra actuació en l’empresa és per mitjà de les seccions sindicals.
La secció sindical és el conjunt de l’afiliació de CNT present en aquesta empresa.
La secció sindical defensarà les seves propostes discutides i aprovades per l’assemblea d’aquesta, no pretenem representar al conjunt de treballadors/as d’una empresa, com si fan els comitès, sinó que ens representem a nosaltres mateixos i a qui s’uneixi a les nostres propostes.
Aquest marc sindical és totalment diferent de la resta d’organitzacions sindicals, perquè totes elles prenen com a referència les eleccions sindicals i el sistema de comitès d’empresa.
Nosaltres no entrem en el joc dels comitès d’empresa perquè mitjançant les eleccions es dona als “representants” el poder de decidir, signar i negociar per tu, sense comptar amb les teves necessitats ni opinió, fora del teu control.
Les eleccions són l’excusa perquè les organitzacions sindicals obtinguin alliberats/as i subvencions amb el que es mantenen al marge del treball i amb accés a portes giratòries, en el fons, és qüestió d’interessos econòmics.
Així, doncs, defensen els seus propis interessos i no els teus. Perquè la seva posició i privilegis depenen de mantenir a la classe treballadora a ratlla, prostrada en la submissió i desmobilitzada.

L’anarquisme
L’anarquisme és una filosofia política que afirma que la societat pot organitzar-se sense poder, sense coacció i sense violència. Neguem que necessitem especialistes de la política amb presumpta capacitació per a decidir en nom d’altres persones. És l’anarquia com a sinònim d’ordre no imposat, llibertat i absència de coacció.
Volem, amb el temps i una canya, la transformació radical de la societat, la supressió del treball assalariat, la revolució social.
La nostra finalitat és un sistema socioeconòmic que faci de la llibertat i de la igualtat els seus valors fonamentals.
I pensem que per a aconseguir els nostres fins hem d’utilitzar uns mitjans coherents amb ells. No tot val. El fi mai justifica els mitjans i converteix els mitjans en fi. Si volem una societat lliure, igualitària i fraternal, la nostra organització i la nostra acció ha de ser lliure, igualitària i fraternal.
No posem l’altra galta ni ens resignem a la injustícia.
Per tot això CNT és anarcosindicalista.