cntx L’Accent

El
cap de setmana del 7 i 8 de desembre la ciutat de València va acollir
el congrés de l’Associació Internacional dels Treballadors (AIT)
organitzat per la federació de CNT-AIT local, al qual van assistir
federacions de tot el món.
El congrés va tractar
diversos aspectes de la lluita internacional com poden ser la “repressió
a la immigració procedent dels països pobres mitjançant les presons
encobertes anomenades Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), les
diverses reformes econòmiques i laborals dels últims anys a Alemanya o
la recuperació d’empreses i iniciatives autogestionàries en els temps de
crisi econòmica a l’Argentina”.

En l’àmbit cultural, hi
va haver temps per a unes jornades culturals internacionals i per a
veure una interessant col·lecció de cartells històrics.
Segons va fer públic
l’organització, “en el transcurs del congrés va quedar palesa la
consolidació d’aspectes organitzatius que són fonamentals per millorar
un funcionament intern que pugui revertir en una acció més coordinada .
Gran part dels esforços del congrés es van centrar en la coordinació de
l’acció sindical de les federacions autònomes associades . Cal destacar
l’interès en mantenir una xarxa de treball internacional coordinat per
rams de producció”.
Expansió internacional
En el marc del congrés es
van donar a conèixer diverses incorporacions en condició d’amics de
l’AIT, com ara la FAS austríaca i de la SAT de Bulgària, d’altra banda,
l’ASF australiana va passar d’amiga a Secció de ple dret de l’AIT.
D’altra banda, l’AIT també va reflexionar sobre l’expansió a l’Àsia
Oriental , “amb l’objectiu de millorar els contactes ja establerts i
introduir les idees anarcosindicalistes on encara no hi haja presència
de l’AIT. L’increment a Àsia de l’activitat sindical de base, al marge
dels sindicats tradicionals de tall vertical lligats a governs i
partits, sent Xina el seu major exponent, augmenta l’interès de la
internacional a desenvolupar estratègies pròpies de fiançament a la
zona”.
La Secció Polonesa ZSP
recull ara el testimoni del Secretariat de la Internacional, “amb això
tindrà l’àrdua tasca de continuar amb l’expansió del sindicalisme
revolucionari i la coordinació de les lluites de les diferents
seccions”.
Categories: General