Possiblement ens trobem en una de les etapes, si prenem com a referència
els darrers 30 anys, de més i més ràpida regressió en els drets i les
llibertats individuals i col·lectius. I això no és casualitat, és
conseqüència majoritàriament de la crisi econòmica que el capitalisme ha
provocat.

Davant del fet consumat de l’entrada en vigor de la nova llei de seguretat ciutadana, i del codí penal, trobem que no esta de més recordar l’acte convocat al Prat en el marc de les jornades antirepresives
organitzades per “el Baix Combatiu” -plataforma comarcal que agrupa
organitzacions i col·lectius anticapitalistes de diversa naturalesa-
organitzat pel nostre sindicat el passat 23 de març al Cèntric amb la col·laboració de la campanya “solidaritat amb l’activista pratenc represaliat” i la campanya “ni muts ni a la gàbia“.


De totes les intervencions avui és especialment interessant rescatar la del nostre company i advocat Miguel Lucena, que ens parla del que ens comportaria a tota la gent que estem
implicats en els moviments socials o que simplement sortim a protestar, l’aprovació d’un nou codi penal redactat expresssament per reprimir les noves formes emèrgents de protesta social. Bo és també, rescatar
l’article –mordaça a la protesta social- publicat pel mateix Lucena, a la Riuada. I bo seria haver
aconseguit despertar la indignació de molta més gent davant aquest
despropòsit, abans i tot, de que es fessin efectives aquestes mesures. Nosaltres i els companys i companyes del “Baix
Combatiu” podem dir que ho vàrem intentar, com podem afirmar que
seguirem fent pinya per aturar aquesta i qualsevol mesura repressiva que
intenti implementar l’estat en contra dels d’abaix.

On hi ha lluita hi ha repressió, on hi ha repressió hi ha d’haver solidaritat!

 
La nova llei de seguretat ciutadana:

Entre les noves mesures de la nova llei de seguretat ciutadana destaquen:

 

– Infracció administrativa “greu” i multes de 1.001 a 30.000 euros
per insultar
, vexar, amenaçar o coaccionar els membres de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat
durant una manifestació.
-És considerada com a infracció “molt greu”, sancionada amb entre
30.001 i 600.000 euros, l’ús i la distribució d’imatges de policies i
les seves dades personals, ja que es considera un atemptat contra la
seva intimitat, la de la seva família o poden posar en risc una
operació. Així que gravar o fotografiar els abusos de poder de la
policia, pot comportar una sanció de fins a 600.000 euros.
Es prohibeixen les concentracions davant les institucions de
l’Estat, si aquestes no han estat comunicades legalment i amb
l’antelació corresponent. Aquesta falta també serà considerada com a
“molt greu” i sancionada amb multes de fins a 600.000 euros, aquestes
multes poden recaure tant els convocants, com als participants o
instigadors.
– Es crearan les anomenades “zones de seguretat” per tal de que els “escraches” no siguin efectius.
-Serà sancionat com a falta greu la participació en disturbis
ocultant la identitat amb la utilització de caputxes, gorres, mocadors,
mascares, passa-muntanyes,etc.
Obligatorietat d’identificar-se davant les forces de seguretat,
aquestes podran immobilitzar una persona fins que se’n comprovi la seva
identitat, així els agents podran fer aquesta gestió en el mateix lloc
de la detenció.
-També serà considerada com a falta “molt greu”,  la pertorbació de
l’ordre públic
en espectacles, esdeveniments esportius, actes religiosos
i altres actes públics.
– Celebrar un “botellón” en llocs públics no autoritzats, és
considerat com a falta greu amb una sanció que pot arribar als 30.000
euros, de la mateixa manera que és considerat com a falta greu el consum
o tinença de drogues il·legals
, tot i que l’objectiu no sigui el
tràfic.

Totes aquestes mesures en base a penes-multa pretenen novament
estrangular la creixent protesta social causada per la crisi econòmica.
No hi han diners per garantir una sanitat o ensenyament públic de
qualitat, però si que n’hi han quan es tracta de mantenir expresidents (http://www.publico.es/espana/422085/los-expresidentes-con-sueldo-privado-seguiran-cobrando-pension-publica /http://old.kaosenlared.net/noticia/els-expresidents-generalitat-tenen-paga-115.000-euros-anuals ), càrrecs polítics de confiança, rescatar bancs, augmentar el pressupost militar (http://actualidad.rt.com/actualidad/view/103687-espana-defensa-presupuesto-crisis) o comprar noves joguines pel antidisturbis (http://www.ara.cat/societat/mossos-utilitzaran-plataformes-llancament-manifestacions_0_936506511.html)

Categories: General