Hi ha més de 400.000 catalans afectats per un expedient de regulació des
de l’inici de la crisi i per l’aprovació de la reforma laboral

Des del gener de 2012 al juny de 2013 s’han presentat 8.350 ERO a Catalunya,
segons l’informe sobre l’evolució dels Expedients de Regulació
d’Ocupació. La xifra
donada suposa un increment del 62,4% respecte dels tres
semestres anteriors a la reforma laboral aprovada pel PP. El nombre de
treballadors afectats per expedients durant aquest any i mig ha estat de
114.774.

Des de l’inici de la crisi (2008), Catalunya suma ja 20.000 ERO, amb una afectació de 407.877 treballadors i treballadores, 72.700 dels quals han perdut el lloc de feina.

Les
dades que han conformat l’estudi, provinents de l’Observatori d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat, revelen un pic d’expedients entre final
de 2011 i principi de 2012, n’arriben a registrar 3.383 en tres mesos, i un lleuger descens des d’aleshores, fins als 2.167 EROs durant el primer trimestre d’enguany.

Els
expedients de reducció de jornada tramitats durant la crisi han estat
6.367 i han afectat 72.611 treballadors, suposant una pèrdua conjunta de
més de 35 milions d’hores de feina (35.173.712). La pèrdua mitjana d’hores per treballador ha estat de 584.

Per sectors, els serveis són els que acumulen un major nombre d’expedients amb 8.914 (44,43%), i la indústria
amb 7.887 expedients (39,32%). Aquests dos sectors concentren també, a
més, 9 de cada 10 treballadors afectats per ERO: 65% a la indústria i
27% als serveis. 


Categories: General