x Secció Sindical de CNT a Swissport de l’aerpoprt del Prat

Totes les empreses tenen la facultat de castigar amb sancions aquells comportaments dels treballadors i treballadores que contravinguin alguna norma important del conveni col·lectiu o de les normes de funcionament intern de l’empresa. Fins a aquí, tot bastant normal.
El que no és tan normal és la tendència que hi ha en les empreses del transport aeri d’utilitzar aquesta facultat sancionadora per castigar als treballadors “molestos”. Els més molestos entre els molestos, són els que estan sindicats. Una vulgar estratagema per escarmentar a la gent, que amb els temps que corren i la falta de consciència de classe, sol ser espantadissa.
No obstant això, la pràctica recent demostra que quan una sanció s’usa com a represàlia als treballadors sindicats, aquesta és fàcilment impugnable jurídicament parlant. Almenys aquesta és la lliçó que extraiem en les diverses Seccions Sindicals de la CNT que hi ha en l’Aeroport del Prat de Llobregat. I si s’ha de jutjar pel resultat de diverses d’aquestes sancions, que acaben amb una indemnització per danys i perjudicis per al treballador, els seria més conseqüent a les empreses no anar donant la llauna i comprendre que les relacions normals entre empresa i treballadors passen pel diàleg i la negociació.
El cas més recent ha succeït amb un company de la Secció Sindical a Swissport, amb una sanció heretada de la “època flightcare”. I ja són 11 les sancions, que en diverses empreses de l’Aeroport han quedat en paper mullat. No hi ha millor prova que la via dels fets, per demostrar que amb una pràctica sindical seriosa i coherent els treballadors i treballadores tenim molt per a guanyar. El Sindicalisme ha de ser una eina que ens defensi a tots i totes i no solament als eterns privilegiats dels sindicats que demanen el vot de tant en tant.

 Seccions Sindicals de la CNT a l’Aeroport del Prat: http://sacntbcn.weebly.com/