El Punt d’Informació Laboral del Prat inicia la seva activitat. La CNT del Prat estrenarà el proper dilluns un servei d’informació i assessorament laboral obert a tots els treballadors i treballadores pratencs. El punt d’informació laboral el forma un advocat laboralista amb experiència en aquest camp que tots els dilluns des de les 18:00 hores fins a les 20:00, conjuntament amb els companys i companyes d’aquest sindicat, escoltaran i oferiran assessorament legal gratuït a totes les persones que s’hi apropin i sol·licitin el servei.

La nostra tasca a aquesta assessoria jurídica consisteix a assessorar-te i resoldre els dubtes que tinguis relacionats amb: contractes, nòmines, quitances (finiquitos), indemnitzacions, acomiadaments, prestacions d’atur, maternitat, jubilació i qualsevol consulta relativa al món del treball i de la seguretat social. A més aquest punt d’informació laboral servirà per oferir formació sobre temes sindicals, convenis col·lectius, conflictes,etc. I centralitzar la informació sobre els abusos que es donen en el món del treball a la ciutat.

Per això el servei d’informació laboral pretén ser un lloc que acabi amb l’isolament dels treballadors i les treballadores en la seva lluita contra la precarietat laboral i l’atur. L’assessorament es durà a terme al local del sindicat de la CNT d’el Prat situat als baixos del carrer Enric Morera 77.

La CNT del Prat vol destacar que el punt d’informació laboral no és un servei assistencial sinó que és una eina per promoure la solidaritat, el suport mutu, i l’efectivitat en les lluites sindicals o socials contra l’exclusió i la precarietat. Per això serà un centre de denúncia de les injustícies laborals i de pressió veïnal per a resoldre en favor dels treballadors i les persones més vulnerable les situacions d’abús que s’estan accentuant aprofitant l’actual conjuntura de crisi econòmica del capitalisme.

Categories: General