X LibreRed

Esperonada per les diferents reformes laborals la reculada en els drets laborals dels i les treballadores reflecteix la duresa
de les polítiques capitalistes imposades en tot l’Estat espanyol, que
compta amb un 27 per cent de desocupació, la qual cosa suposa més de 6
milions d’aturats.
A aquesta contundent dada cal afegir, a més a més, que el poder adquisitiu de
la classe treballadora segueix enfonsant-se: Cada vegada són més els
treballadors amb ingressos anuals inferiors a dues vegades el Salari
Mínim Interprofessional (SMI), situat en 641,40 euros mensuals. Així,
gairebé sis de cada deu assalariats perceben menys d’1.282,80 euros
bruts al mes, la qual cosa situa els seus ingressos per sota de la
barrera de l’anomenat ‘mileurisme’ després de pagar impostos i
cotitzacions socials.

Les xifres les acaba de publicar l’Agència
Tributària espanyola, i posen en relleu que 10.434.641 treballadors
ingressen menys d’1.000 euros nets. D’ells, més de la meitat -5,6
milions- perceben fins i tot uns ingressos que se situen com a mitjana
en 6.603 euros anuals, per sota del salari mínim, la qual cosa s’explica
perquè no tenen treball durant tot l’any, sinó només uns mesos.

Per
fer-se una idea de com ha evolucionat aquesta variable cal tenir en
compte que en 2004 el 53,6 per cent dels assalariats cobrava menys de
dues vegades el SMI; l’any 2009 aquest percentatge ja representava el
57,5 per cent dels assalariats, però l’any passat -últimes dades
publicades- la proporció de ‘mileuristes’ havia pujat fins al 57,9 per
cent, la qual cosa significa que s’ha anat deteriorant el salari dels
treballadors.

Les dades de l’Agència Tributària espanyola són
rellevants a causa que la informació procedeix de les declaracions
fiscals corresponents a cada exercici. Per tant, es tracta de xifres
reals.

Categories: General