Homenatge al moviment obrer del Prat. Les
estàtues que anaven camí de la fàbrica. Ara ja no seria així, a ella la
van fer fora quan es va quedar embarassada i a ell quan van tancar la
planta. 1 de maig és cada dia!!

Categories: General