Amb la creació de  una nova Secció Sindical a la empresa Iberia
Globalia UTE la
CNT continua estenen la seva implantació
entre les empreses del sector del holding aeri del aeroport del Prat.
Una major implantació que bé reforçarda per una
dinàmica sindical de lluita i combatitivitat en defensa dels drets i la dignitat dels i les
treballadores, i de protagonitzar importants conflictes laborals com
els de Flighcare, WFS o Multiservicios Aeroportuarios.
Des de aquí desitgem als nostres companys i
companyes d’aquesta nova secció sindical molta sort i els oferim tota la
nostres solidaritat en amb aquesta nova etapa que acaben de començar.