CONSTITUÏT EL GRUP FEMINISTES-LGTB A CNT VILANOVA

Des de CNT-Catalunya s’està impulsant el grup Feministes-LGTB arreu dels sindicats. Vilanova ja compta amb un grup d’homes i dones compromesos en la lliuta del feminisme i també en la lluita de la defensa de les persones no heterosexuals. S’ha consensuat una declaració ideològica amb línies d’acció del grup a nivell de Catalunya, esmentada Declaració de Vilanova -per ser el primer sindicat que ha obert portes a la presentació del grup- que, s’anirà consensuant amb la resta de sindicats a mesura que es vagi presentant el grup.
Per ara, les principals accions previstes per CNT-Vilanova són: una campanya de difussió contra el mobbing a treballadores, actes de presentació del grup, preparació de material informatiu, alimentació dels canals informatius informàtics -ha creat un facebook i un blog per a Vilanova- i difussió de les idees en col.lectius de cara a la conscienciació de la idea.
De resultes de les xerrades -que han tingut un bon nivell d’assistència i un alt grau de participació- el grup es proposa com un grup de treball per a la defensa i suport del col.lectiu lèsbic, gai, transexual i bisexual, així com també per a fomentar totes les iniciatives de caire feminista. Es vol lluitar contra totes aquelles conductes, actituts i lleis disminatòries no solament cap a les lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, també cap a les conductes disminatòries envers la dona en general, des d’una perspectiva feminista anarcosindicalista. Ens orientem a defensar les opressions envers aquestes persones, no solament en l’àmbit laboral, també en el social i en el cultural.
Proposem que CNT-Catalunya sigui un lloc que serveixi d’assessorament per totes aquelles persones que necessitin serveis relacionats per a combatir les conseqüències de la discriminació envers la dona i els greuges que pateixen els no heterosexuals. També realitzarem accions de prevenció de conductes masclistes i homòfobes, així com mobilitzacions i acció directa en la lluita de companys i companyes per a donar-lis suport. Considerem que, en aquest cas, és una “socialització” del patiment, entenent que la lluita feminista i la prohomosexual és cosa de cadascun dels individuus que formem la societat i ha de trascendir cap a l’esfera social, cap a tota la clase obrera. Per tant el grup és obert a tothom que vulgui treballar en aquest sentit.
En la temática LGTB (lesbianes, gais, transgènere i bisexual) heterosexuals i no heterosexuals lluitarem per la no discriminació i contra les agressions. Volem acabar amb les perspectives heteronormatives, que donen per fet la heterosexualitat com a única condició sentimental. Entenem que la llibertat de condició sentimental és donada perquè la persona és lliure de per sí. Les opressions a aquesta llibertat són el nostre punt de mira. En la branca feminista, dones i homes feministes lluitarem contra l’androcentrisme, contra l’opressió del patriarcat i contra la divisió de la clase obrera segons gènere, que s’ha impulsat i es viu en els centres de treball, des del propi Estat i en el de l’Esglesia, entent per aquesta totes les confessions. Altrament combatirem accions repressores, com ara les de les forces d’opressió: cossos armats, estats i esglésies. No importa la condició de qui sigui, sinò l’esperit de la lluita.

Altrament es proposa que el grup funcioni a nivel sindical, s’extengui de forma territorial, és a dir, no solament té veu als sindicats de ram, també als altres sindicats, que podran treslladar la seva col.laboració. Ens proposem que hagi una representació del grup a cada sindicat, que treballaran en xarxa amb la resta de sindicats. Les decissions es prendran de forma assembleària i hi haurà un portaveu de cada sindicat que treslladarà al grup les decissions dels companys. Quan la problemàtica sigui específica d’un territori, la resta de sindicats donaran suport, quan sigui a nivel de Catalunya tots hi col.laboraran a una.

Categories: General