Al llarg d’aquests mesos, la plantilla a WFS Barcelona afiliada a la
secció sindical de la CNT ha interposat almenys 17 demandes de reclamació de quantitat contra l’esmentada empresa. L’objecte de les demandes és el deute que aquesta mercantil, amb Ricardo Bagen al comandament, acumula davant de cadascun dels treballadors i treballadores demandants per l’impagament d’hores de treball realitzades que excedeixen el còmput anual màxim establert, diferències salarials i retards acumulats; tot això al llarg de l’any 2013. Només amb les demandes presentades, el deute ascendeix a més de 150 000 euros.Les irregularitats greus a les nòmines s’han anat produint a WFS des de feia molts anys sense que la plantilla anés prenent conscient d’això, cosa que va fer que la direcció de l’empresa s’acomodés i ho convertís en la seva pràctica habitual. No va ser fins a la constitució de la secció sindical de CNT al 2011 quan es van començar a destapar totes aquestes vulneracions contra els i les empleades.Tornem a reiterar que l’abonament del salari corresponent pel treball realitzat no és negociable, igualment que no és
negociable l’abonament de la factura de llum o aigua a les nostres cases. Aquesta actitud i l’obtusa negativa de Ricardo Bagen demostren una nefasta gestió empresarial i una intolerable devaluació de la plantilla. Amb això, animem a la resta de companys i companyes a Barcelona, Madrid i València a revisar les seves nòmines, reclamar la
seva part proporcional i sobretot retornar-li el valor al seu temps i treball.