Durant els passats dies que comprenen del 14 de Julio al 03 d’Agost, la secció sindical de la CNT a WFS Barcelona va convocar una vaga de 21 dies pels acomiadaments sense motius de tres treballadors a l’empresa WFS BCN de l’aeroport del Prat.Poques hores abans de l’inici de l’atur, la direcció de l’empresa amb el senyor Ricardo Bagen Escudero com a màxim responsable, va imposar unilateralment uns serveis mínims del 70 % del total de la plantilla, un fet inèdit fins ara, doncs en anteriors convocatòries mai va posar interès a evitar la interrupció de serveis essencials. En aquest percentatge no s’incloïa al personal de vacances o de baixa, ja que a aquest personal l’empresa sí li deixava exercir el seu dret a la vaga; no obstant això, sí s’incloïa a alguns membres de comitè de vaga.Des del primer dia fins a l’últim i com és habitual, WFS va vulnerar de forma reiterativa i descarada el dret de vaga: sol·licitant als treballadors la realització d’hores extraordinàries durant les seves jornades i en els seus dies lliures; l’incompliment de respectar els serveis mínims al personal assignat per a tals efectes, encomanant feines totalment alienes a l’esencial dels serveis; així com també assignant a personal de manteniment a substituir els treballs habituals dels vaguistes. Per si tot això fos poc, també va modificar els torns
de la plantilla durant les dates corresponents a la vaga i va arribar a retirar dies de vacances prèviament pactades.

Malgrat aquest 70%, bastant qüestionable pel que fa a percentatge de càrrega de serveisessencials, ens hem trobat amb torns idepartaments on el percentatge de serveis mínims era del 100%, sense cappossibilitat que els treballadors poguessin fer efectiu el seu dret devaga. cal recordar, que eren aturs complets de 24 hores i a cada momentes van mantenir impediments als membres del comitè de vaga d’accedir a lesinstal·lacions, tant per controlar el compliment dels serveis mínims,com per donar traslladar informació de la vaga al personal de torn.

Aquest fet també ha deixat en evidència l’absència de representació legal de l’empresa en alguns horaris, sobretot els que comprenen els caps de setmana, sent WFS una empresa que ofereix i anuncia els seus serveis les 24 hores, els 365 dies de l’any. Més d’una vegada ens trobem amb torns amb absència total de treballadors, exceptuant un treballador de seguretat i altres torns on els treballadors en el millor dels casos compten amb algun comandament intermedi que no pot assumir la representació legal de l’empresa, com és el cas en la signatura d’acta conforme s’ha impedit el pas d’accés als membres del comitè de vaga. O algun o alguna  pseudo representant que signi en nom de la mercantil.
El senyor Ricardo Bagen des d’un principi va manifestar la il·legalitat de la vaga apropiant-se de facultats que en cap concepte li correspon, va acusar un acte de xantatge i va amenaçar amb el possible tancament al·legant aquesta vaga com a causa. No solament mai va ocórrer tal cessament; més encara, durant els dies de vaga va ser inaugurat un segon magatzem amb tots els canvis organitzatius que això suposa.
Malgrat totes les irregularitats i dels constants obstacles que WFS possa a la secció sindical de la CNT, vam seguir treballant constantment per denunciar l’assetjament, per frenar els abusos i manifestar la desconformitat amb les decisions que afecten als treballadors. Malgrat el que afirma l’empresa, des d’aquí manifestem rotundament la completa legitimitat jurídica i moral d’un dret constitucional com és la vaga i defensar alguna cosa tan elemental com el lloc de treball.