[CAT]

El passat dimarts 21 de novembre, la secció sindical de CNT en Transportes José Luis de Lucas, amb el suport de companys afiliats al sindicat CNT El Prat ha realitzat un piquet informatiu a les portes de l’empresa del Prat de Llobregat. Aquesta acció sindical es fa per denunciar la contínua vulneració de drets laborals per part de l’empresa Transportes José Luis De Lucas.
Durant el piquet, els membres de la secció sindical i voluntaris afiliats van distribuir octavetes als treballadors d’Amazon que iniciaven o finalitzaven les seves jornades laborals. També s’han entregat octavetes en la zona d’entrada i sortida de camions, ampliant l’abast de la campanya informativa i sensibilitzant a un major número de persones sobre la situació actual.
Aquest piquet informatiu, portat a terme de manera pacífica i organitzada, va cridar l’atenció del responsable de seguretat del centre logístic d’Amazon. Després de ser informat sobre el propòsit i la naturalesa de l’activitat sindical, va comunicar la situació als seus superiors. Aquest fet mostra la rellevància i l’impacte de les accions.
L’acció del passat dimarts, s’emmarca en un context més ampli de lluita sindical, on es denuncia la vulneració de drets laborals per part de Transportes José Luis De Lucas. Durant el piquet, es remarca que aquesta acció és la primera realitzada per la secció sindical i que de persistir l’actitud de l’empresa, no serà l’última. S’ha advertit que, en cas de continuar aquesta situació d’abusos laborals, durant els pròxims piquets podrien escalar a altres instal·lacions d’Amazon a Catalunya.
Aquesta iniciativa sindical no cerca només millorar les condicions laborals en Transportes José Luis De Lucas, sinó també sensibilitzar a la comunitat laboral més amplia sobre la importància de la solidaritat i l’acció col·lectiva en la defensa dels nostres drets. La resposta positiva i l’interès mostrat pels treballadors d’Amazon durant el piquet reforcen la determinació de continuar lluitant per un ambient laboral just i respectuós.
Des de la secció s’agraeix a tots aquells que van participar i donar suport en aquest piquet informatiu. I s’afirma que la lluita per la justícia laboral continua i es manté el compromís de defensar els drets de tots els treballadors.


Secció Sindical de la CNT en Transportes José Luis De Lucas.

[CAST]
El pasado martes 21 de noviembre, la Sección Sindical de CNT en Transportes José Luis De Lucas, con el apoyo de compañeras y compañeros afiliados al sindicato CNT El Prat, realizó un piquete informativo a las puertas de la empresa Amazon en El Prat de Llobregat. Esta acción sindical se llevó a cabo para denunciar la continua vulneración de derechos laborales por parte de Transportes José Luis De Lucas.
Durante el piquete, los miembros de la sección sindical y voluntarios afiliados distribuyeron octavillas a los trabajadores de Amazon que entraban y salían de sus turnos. También se entregaron octavillas en la zona de entrada y salida de camiones, ampliando el alcance de la campaña informativa y sensibilizando a un mayor número de personas sobre la situación actual.
Este piquete informativo, llevado a cabo de manera pacífica y organizada, llamó la atención del responsable de seguridad de Amazon. Tras ser informado sobre el propósito y la naturaleza de la actividad sindical, comunicó la situación a sus superiores, quienes a su vez informaron a los responsables de Amazon. Este hecho demuestra la relevancia y el impacto de nuestras acciones.
La acción se enmarca en un contexto más amplio de lucha sindical, donde venimos denunciando la vulneración de derechos laborales por parte de Transportes José Luis De Lucas. Durante el piquete, se remarcó que esta acción es la primera de su tipo realizada por nuestra sección sindical y que, de persistir la actitud de la empresa, no será la última. Además, se advirtió que, en caso de continuar esta situación de abusos laborales, los próximos piquetes podrían escalar a otras instalaciones de Amazon en Cataluña.
Esta iniciativa sindical no solo busca mejorar las condiciones laborales en Transportes José Luis De Lucas, sino también sensibilizar a la comunidad laboral más amplia sobre la importancia de la solidaridad y la acción colectiva en la defensa de nuestros derechos. La respuesta positiva y el interés mostrado por los trabajadores de Amazon durante el piquete refuerzan la determinación de seguir luchando por un ambiente laboral justo y respetuoso.
Des de la sección se agradece a todas aquellas persones que participaron y apoyaron este piquete informativo. La lucha por la justicia laboral continua, i la sección sindical permanece firme en su compromiso de defender los derechos de todos los trabajadores.


Sección Sindical de la CNT en Transportes José Luis De Lucas.

Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *